Co robimy, aby skrócić kolejki - informacja MZ

3 grudnia 2016

Informacja Ministerstwa Zdrowia z dnia 1.12.2016

Aby poprawić jakość opieki medycznej w Polsce – między innymi skrócić kolejki – pracujemy nad kompleksową reformą systemu. Prace te rozpoczęliśmy pod koniec 2015 r. Z roku na rok budżet polskiej ochrony zdrowia rośnie. Reforma zakłada sukcesywny wzrost nakładów publicznych na zdrowie. Do 2025 roku mają one osiągnąć 6% PKB. Jednak aby nie zmarnować środków przeznaczanych na ochronę zdrowia, trzeba usprawnić system.

Informacja Ministerstwa Zdrowia z dnia 1.12.2016

Celem przygotowywanej reformy jest usprawnienie systemu, a tym samym skrócenie kolejek.

Zmiany są wdrażane stopniowo, tak aby zagwarantować pacjentom bezpieczeństwo zdrowotne, a lecznicom – niezakłócone funkcjonowanie.

Poniżej przedstawiamy informacje o tym, co już zrobiliśmy, żeby poprawić sytuację w ochotnie zdrowia w Polsce.

 • Zwiększyliśmy liczbę miejsc na studiach lekarskich o 912 miejsc (w tym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim o 602).
 • Rozpoczęliśmy działania związane z wzmocnieniem systemu wynagradzania pracowników medycznych (podwyżki dla pielęgniarek 4×400 oraz projekt ustawy
  o minimalnych wynagrodzeniach).
 • Poprawiliśmy dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (pacjenci nie będą ponosić kosztów świadczeń POZ nawet, jeśli będzie problem z potwierdzeniem ich prawa do tych świadczeń).
 • Porządkujemy wyceny w koszyku świadczeń gwarantowanych (np. kardiologia) – nowe taryfy w kardiologii powstały na podstawie rzeczywistych kosztów ponoszonych przez świadczeniodawców. Część środków przenieśliśmy z przeszacowanej kardiologii inwazyjnej do zaniedbanej kardiologii zachowawczej i pediatrii. Dzięki temu wyrównają się duże dysproporcje w tych obszarach.
 • Przygotowaliśmy program kompleksowej opieki nad pacjentami po zawale serca.
 • Przygotowujemy analogiczny program opieki kompleksowej nad pacjentami poddawanymi endoprotezoplastyce stawu biodrowego.
 • Opieka koordynowana (NFZ na podstawie umowy z MZ i razem z Bankiem Światowym realizuje projekt pt.: „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski”. Cel: wprowadzenie standardów organizacyjnych i medycznych, a także modelu finansowania świadczeń, które doprowadzą do koordynacji poszczególnych etapów diagnostyki, terapii i rehabilitacji (opracowanie trzech modeli opieki koordynowanej).
 • Opublikowaliśmy mapy potrzeb zdrowotnych – mapy wskazują, gdzie powinien być skierowany strumień inwestycji i jak powinna wyglądać struktura szpitalnictwa w Polsce. Wskażą priorytety w kontraktowaniu świadczeń przez NFZ. Świadczenia zdrowotne będą zabezpieczone zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.
 • Usprawniamy pakiet onkologiczny (chcemy uprościć kartę DILO, zmniejszyć sprawozdawczość, umożliwić wystawianie karty DILO lekarzom AOS w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego).
 • Minister powołał zespół roboczy ds. przeanalizowania, rozpoznania oraz zaproponowania odpowiednich rozwiązań w zakresie wyceny lub zmiany zasad realizacji rozliczeń i finansowania świadczeń.

Informacja Ministerstwa Zdrowia z dnia 1.12.2016