UNICEF: Coraz więcej dzieci oddycha zanieczyszczonym powietrzem

6 grudnia 2016
Jak pokazują najnowsze dane UNICEF-u co siódme dziecko na świecie  jest skazane na oddychanie zanieczyszczonym powietrzem, w którym zawartość szkodliwych substancji przekracza normy międzynarodowych wytycznych conajmniej sześciokrotnie!

Te alarmujące informacje zostały opublikowane na łamach ostatniego raportu UNICEF “Clear the Air for Children”. Zamieszczone po raz pierwszy w dokumencie zdjęcia satelitarne uświadamiają ogromną skalę problemu, obok którego my dorośli nie możemy przejść obojętnie. Konsekwencji naszej nieudolności w ograniczaniu i eliminacji zanieczyszczeń powietrza doświadcza prawie 300 mln dzieci na całym świecie. Codzienna ekspozycja na toksyczne substancje, które z każdym wdechem dostają się do organizmu, naraża ich zdrowie, a nawet życie, już od najmłodszych lat.
 
Zdaniem Anthony’ego Lake’a, Dyrektora Generalnego UNICEF każdego roku zanieczyszczenie powietrza przyczynia się do śmierci około 600 tys. dzieci poniżej piątego roku życia. - Substancje zanieczyszczające nie tylko szkodzą płucom dziecka. Mogą również trwale uszkodzić rozwijający się mózg, a co za tym idzie: zagrozić przyszłości dziecka. Żadne społeczeństwo nie może sobie pozwolić na ignorowanie zanieczyszczenia powietrza.
 
Takie podejście nie znajduje jednak pokrycia w rzeczywistości. Emisja spalin samochodowych, intensywna eksploatacja paliw kopalnych, pył, kurz i bezmyślne spalanie odpadów zanieczyszcza powietrze w stopniu przekraczającym minimalne wytyczne opracowane przez Światową Organizację Zdrowia zagrażając ok. 2 mld dzieci na świecie - szczególnie w Azji Południowej (620 mln) i Afryce (520 mln). W Azji Wschodniej i rejonie Pacyfiku zanieczyszczeniami zawartymi w powietrzu intoksykuje się 450 mln dzieci.  

Co możemy zrobić, aby ograniczyć rozmiar szkód zdrowotnych u najmłodszego pokolenia? Po pierwsze warto pamiętać, że dzieci znacznie bardziej od dorosłych są podatne na niekorzystne skutki zanieczyszczenia powietrza – z jednej strony ich szybko rozwijające się organizmy są szczególnie wrażliwe na substancje szkodliwe (przede wszystkim układ oddechowy, odpornościowy oraz nerwowy), a z drugiej z powodu szybszej akcji oddechowej u dzieci wdychają one relatywnie więcej zanieczyszczonego powietrza w przeliczeniu na masę ciała. 
 
Po drugie konieczne jest aktywne i konsekwentne ograniczanie skali zanieczyszczenia powietrza. Wyznacznikiem tej aktywności powinny być międzynarodowe wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące jakości powietrza. Jednym ze sposobów mogą być np. inwestycje w odnawialne źródła energii.
 
Po trzecie istotne jest zwiększenie dostępu dzieci do doinwestowanych systemów opieki medycznej. Przykładowo kampanie w zakresie szczepień ochronnych mogą poprawić ich odporność na choroby związane m.in. z zanieczyszczeniem powietrza.
 
Po czwarte niezbędne są działania w kierunku poprawy zarządzania odpadami tak, aby zmniejszyć ilość spalanych śmieci w sposób konwencjonalny i zapewnić w pełni ekologiczne funkcjonowanie pieców kuchennych w gospodarstwach domowych.
 
Wreszcie po piąte liczy się monitorowanie zanieczyszczenia powietrza pomocne w zmniejszaniu negatywnych skutków ekspozycji dzieci, młodzieży i społeczności lokalnych na substancje szkodliwe oraz rozpoznaniu przyczyn zanieczyszczenia.

więcej informacji - kliknij