Nie bądź obojętny

6 grudnia 2016

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze uprzejmie prosi o zwracanie uwagi w swoim otoczeniu na osoby samotne, bezdomne, starsze, niepełnosprawne,  nieporadne lub uzależnione od alkoholu i inne wymagające wsparcia.

W związku ze zbliżającą się zimą są one szczególnie narażone na skutki niskich temperatur. Osoby takie nie zawsze zgłaszają się o pomoc i nie zawsze uda się z taką pomocą do nich dotrzeć na czas.

 

Prosimy więc wszelkie sygnały o zaobserwowanych sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu takich osób kierować do odpowiednich służb.

 

Policja

tel. 997 lub 075-744-68-88 - całodobowo

Pogotowie:

tel. 999 lub 075-744-77-84 - całodobowo

MOPS - od poniedziałku do piątku:

tel. 075-646-66-77 od godziny 7:30 - 15:30

 

Wykaz schronisk i noclegowni na terenie województwa dolnośląskiego.

www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/wykaz-placowek-zapewniajacych-wsparcie-osobom-bezdomnym/wojewodztwo-dolnoslaskie/